Skip links

Privātuma Politika

Šajā privātuma politikā (“Privātuma politika”) ir aprakstīts, kā www.biznesaatslega.lv  (“Biznesa Atslēga”, “mēs”) apstrādā personas datus saistībā ar tīmekļa vietnes izmantošanu un pakalpojumu sniegšanu, kā arī tajā norādītas datu subjektiem pieejamās tiesības. Kompānijas nosaukums kā pārzinis apstrādās saņemtos personas datus tikai šajā privātuma politikā noteiktajiem nolūkiem un noteiktajos veidos. 

Zemāk jūs varat atrast detalizētu informāciju par to, kāda veida personas datus mēs ievācam par personām un kādiem nolūkiem, ko mēs darām ar šiem datiem un kā mēs tos apstrādājam. Piekļūstot vai lietojot mūsu tīmekļa vietni, jūs piekrītat Privātuma politikā un Sīkdatņu politikā izklāstītajiem noteikumiem. Ja jūs nepiekrītat Privātuma politikai, jums ir jāpamet šī tīmekļa vietne un jāpārtrauc izmantot mūsu sniegtie pakalpojumi. 

Vispārīgie noteikumi

1.   Šie lietošanas noteikumi, turpmāk – Lietošanas noteikumi, nosaka tīmekļa lapas www.biznesaatslega.lv lietošanas kārtību. Privātuma politika regulē tīmekļa vietnes apmeklētāju, pakalpojumu saņēmēju, kā arī potenciālo pakalpojumu saņēmēju personas datu apstrādi.

2.   SIA MOREHOLDINGS, reģistrācijas Nr. 40203262825, adrese: Rīgas iela 7-40, Talsi, LV-3201, turpmāk tekstā Uzņēmums nodrošina www.biznesaatslega.lv pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar Lietošanas noteikumiem.

3.   Lietotājs ir rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona, kas izmanto www.biznesaatslega.lv pieejamo saturu vai iegādājas  www.biznesaatslega.lv pakalpojumus. Nepilngadīgas fiziskās personas no 14 līdz 18 gadiem  www.biznesaatslega.lv pakalpojumus izmanto vienīgi ar vecāka vai aizbildņa atļauju, izņemot gadījumus, kad to rīcībā ir pašu ieņēmumi.

4.   Ja Lietotājs iegādājas  www.biznesaatslega.lv piedāvātos pakalpojumus vai apmācību, šie Lietošanas noteikumi tiek uzskatīti par juridiski saistošu dokumentu, kurā noteiktas pušu tiesības un pienākumi, saistībā ar pakalpojumu un apmācību iegādi, samaksu par tām, kā arī iemaksātās naudas atgriešanu.

5.   Ja Lietotājs iegādājas pakalpojumus vai apmācību  www.biznesaatslega.lv, ir uzskatāms, ka Lietotājs ir iepazinies ar šiem Lietošanas noteikumiem un tiem piekrīt. Lietotājs piekrītot Lietošanas noteikumiem, apstiprina, ka   tam ir tiesības reģistrēties un iegādāties pakalpojumu un/vai apmācības interneta vietnē  www.biznesaatslega.lv atbilstoši šiem Lietošanas noteikumiem.

6.   Ja Lietotājs mēģina jebkādā veidā kaitēt  www.biznesaatslega.lv darbībai, stabilitātei, drošībai, vai citādi neievēro šos Lietošanas noteikumus, Uzņēmums ir tiesības atcelt Lietotāja reģistrāciju vai citādi ierobežot Lietotāja piekļuvi interneta portālam www.biznesaatslega.lv

7.   Uzņēmums patur tiesības jebkurā brīdī vienpusēji grozīt un papildināt Lietošanas noteikumus. Lietotājam iegādājoties pakalpojumus un/vai apmācību www.biznesaatslega.lv vietnē, tiek piemēroti Lietošanas noteikumi redakcijā, kas ir spēkā pakalpojumu un/vai apmācības iegādes brīdī, tādēļ Lietotājam ir jāiepazīstas ar Lietošanas noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.

8. Uzņēmums patur tiesības mainīt pakalpojumu un/vai apmācību cenu, vai arī noteikt pakalpojumiem un/vai apmācībām speciālo cenu. Pakalpojumi un apmācības Lietotājam tiek pārdoti par cenām, kas ir spēkā pakalpojumu un/vai apmācības iegādes brīdī.

9.    Esošie noteikumi neattiecas uz trešo pušu mājaslapām un to nodrošināto saturu, kas tiek izmantoti apmācībās vai www.biznesaatslega.lv mājaslapā. Lietotājiem ir jāņem vērā, ka trešo pušu mājaslapu izmantošana, kā arī informācijas sniegšana ir tikai un vienīgi lietotāja brīvprātīga griba un atbildība. Lietotāji paši uzņemas atbildību par trešo pušu mājaslapu lietošanu. Uzņēmums neuzņemas atbildību par lietotāja darbībām un izraisītām sekām attiecībā uz trešo pušu mājaslapu lietošanu.

10.    Lietotājiem ir aizliegts izmantot www.biznesaatslega.lv apmācības ar mērķi izplatīt ziņas par trešajām pusēm reklāmas nolūkiem, kā arī komunicējot ar apmācības dalībniekiem ir aizliegts kurināt naidu uz rasu, etniskās un nacionālās piederības pamata. 

11. Lietotājiem ir aizliegts kopēt un izplatīt www.biznesaatslega.lv mājaslapas saturu, kā arī apmācības saturu un materiālus. Visa informācija, kas ir pieejama www.biznesaatslega.lv ir izmantojama tikai individuālās apmācības vajadzībām. Gadījumā, ja ir vajadzība atsaukties uz www.biznesaatslega.lv publicēto informāciju ir jāraksta uz komanda@biznesaatslega.lv. 

12.  Iegādājoties www.biznesaatslega.lv portālā pieejamos pakalpojumus vai apmācības, tās drīkst izmantot tikai individuāli, apmācības nedrīkst izmantot komerciāliem nolūkiem. Gadījumā, ja ir radusies nepieciešamība izveidot un novadīt individuālu nodarbību grupai, ir jāraksta komanda@biznesaatslega.lv.

Atbildība

1. Uzņēmums ir atbrīvots no jebkādas atbildības visos gadījumos, kad zaudējumi rodas sakarā ar to, ka Lietotājs rīkojas pretēji šajos Lietošanas noteikumos norādītajai www.biznesaatslega.lv lietošanas kārtībai.

2. Rodoties zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.

3. www.biznesaatslega.lv nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Uzņēmuma saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Uzņēmums centīsies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

Personas datu aizsardzība

1. Iegādāties un lietot pakalpojumus un/vai apmācības www.biznesaatslega.lv portālā var tikai reģistrēti Lietotāji. Ar reģistrēšanos vietnē www.biznesaatslega.lv uzskatāms, ka Lietotājs (fiziskā vai juridiska persona) ir piekritis savu personas datu apstrādei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Veicot pirkumu, Lietotājam ir jāievada savs vārds, uzvārds, e-pasts un sevis izvēlētās norēķināšanās metodes dati. 

2.  Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas veidlapā norādīto datu pareizību. Ja Lietotājs reģistrācijas formā norādījis neprecīzus vai nepareizus datus, Uzņēmums nav atbildīgs par datu nepareizību un no tā izrietošajām sekām un ir tiesīgs pieprasīt no Lietotāja tiešo zaudējumu kompensāciju.

3. Reģistrējoties www.biznesaatslega.lv Lietotājs iegūst pieeju apmācībām vai materiāliem. Lietotājs ir atbildīgs par savu reģistrācijas datu drošību. Lietotājs apņemas uzglabāt un nenodot trešajām personām savus  www.biznesaatslega.lv reģistrācijas datus.  Ja reģistrācijas datus izmanto kāda trešā persona, viņš tiek uzskatīts par Lietotāju. Ja Lietotājs pazaudē reģistrācijas datus, vai arī Lietotājam rodas aizdomas par to, ka viņa reģistrācijas datus varētu būt ieguvusi trešā persona, Lietotājam ir nekavējoties jāinformē par to Uzņēmums rakstot uz komanda@biznesaatslega.lv

4. Lietotājs, piekrītot šiem Lietošanas noteikumiem, piekrīt, ka uz norādīto e-pastu tiks nosūtīti paziņojumi, kas nepieciešami pasūtījuma, apmaksas un darba virsmas reģistrācijas informācijas sniegšanai.

5. Uzņēmums garantē, ka Lietotāja dati tiks izmantoti tikai pakalpojumu sniegšanai, apmācības pieslēgšanai un tiešā mārketinga nolūkos.

6. Uzņēmums apņemas neizpaust Lietotāja personas datus trešajām personām, izņemot Uzņēmuma partneriem, kas nodrošina pakalpojumu sniegšanu un/vai apmācības, vai sniedz citus ar pasūtījumu izpildi saistītos pakalpojumus.

7. Lietotājam jebkurā laikā ir iespēja atteikties no jaunumu saņemšanas vai izdzēsties no www.biznesaatslega.lv reģistrēto lietotāju saraksta pašam vai rakstot uz komanda@biznesaatslega.lv

Uzņēmuma sīkdatņu izmantošanas politika

Uzņēmums pārvaldītajā mājas lapā www.biznesaatslega.lv tiek izmantotas programmas, kas veido sīkdatnes, ļaujot lietotājam šķirstīt lapas un uzglabājot informāciju par apmeklētajām lapām. Tās tiek izmantotas, lai mājaslapa spētu atpazīt lietotāju un tādējādi atvieglotu un paātrinātu lietotāja piekļuvi mājaslapas iespējām, sniedzot lapas ērtāku lietošanas pieredzi, piemēram, autorizācijai, piedāvājumu meklēšanai un/vai atkārtotai apmeklēšanai.

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatnes ir ļoti mazi teksta faili, kas automātiski rodas mājaslapas apmeklējuma laikā un tiek saglabāti lietotāja izmantotajā datorā, planšetē vai viedtālrunī (ierīcē), tādējādi ļaujot individualizēt mājaslapas lietojamību katram konkrētajam mājaslapas lietotājam. Sīkdatnes lietotāja datorā tiek saglabātas lietotāja izvēlētajā apmērā, kuru var norādīt datora pārlūkprogrammas iestatījumos.

“Sesijas sīkdatnes” ir pagaidu faili, kas lietotāja datorā, planšetē vai viedtālrunī saglabājas līdz brīdim, kamēr viņš pārtrauc mājaslapas apmeklējumu.

“Pastāvīgās sīkdatnes” ir faili, kas automātiski tiek saglabāti lietotāja datorā, planšetē vai viedtālrunī mājaslapas apmeklējuma laikā un paliek saglabāti ierīcē tik ilgi, kamēr lietotājs tos izdzēš vai atkarībā no lietotāja pārlūkprogrammas uzstādījumiem šādi faili tiek izdzēsti automātiski.

Kāda informācija tiek saglabāta?

Sīkdatne saglabā informāciju par lietotāja veiktajām darbībām www.biznesaatslega.lv mājaslapā, piemēram, lietotāja izmantotā IP adrese, domēna nosaukums, izmantotais tīmekļa pārlūks un operētājsistēmas veids, mājaslapas apmeklējuma ilgums un mājaslapā meklētā informācija. Sīkdatņu saglabātie dati ir anonīmi.

Kādēļ sīkdatnes ir nepieciešamas?

 “Sesijas sīkdatņu” izmantošana ir obligāti nepieciešama, lai nodrošinātu mājaslapas nepārtrauktu un netraucētu funkcionēšanu, tostarp nodrošinātu iespēju lietotājam autorizēties mājaslapā. Šāda veida sīkdatnes ilgstoši nesaglabā informāciju par lietotāja veiktajām darbībām mājaslapā, bet to funkcionalitāte ir nepieciešama vienīgi uz laiku, kamēr lietotājs lieto mājaslapu. “Sesijas sīkdatnes”, piemēram, nodrošina to, ka mājaslapa saglabā informāciju par lietotāja izvēli iepriekšējā mājaslapas “logā”, lai lietotājam, atgriežoties tajā, nebūtu nepieciešamas atkārtoti meklēt un ievadīt visu informāciju.

“Pastāvīgo sīkdatņu” izmantošana ir nepieciešama, lai nodrošinātu Jums pēc iespējas ērtāku un tieši Jums individuāli paredzētu mājaslapas lietošanas pieredzi, pielāgojot mājaslapas saturu un piedāvājumus atbilstoši Jūsu interesēm iepriekšējo apmeklējumu laikā. Šī veida sīkdatnes saglabā informāciju par lietotāja veiktajām darbībām mājaslapā. Šo sīkdatņu informācija var tikt izmantota arī reklāmas un mārketinga nolūkos, ņemot vērā lietotāju izrādīto interesi par noteikta veida mājaslapā pieejamajiem piedāvājumiem.

Trešo personu sīkdatnes

Informācija, kas tiek savākta, izmantojot sīkdatnes, tiek nosūtīta arī Google, lai izveidotu mājaslapas statistiskās atskaites. www.biznesaatslega.lv mājaslapa izmanto rīku Google Analytics, kas palīdz analizēt to, kā apmeklētāji lieto mājaslapu.

Mēs nekad neizmantosim un arī neļausim trešajām personām izmantot šo statistikas analīzes instrumentu, lai izsekotu un iegūtu konfidenciālu informāciju par mūsu mājaslapas apmeklētājiem. Ne mēs, ne Google nesasaistīs IP adresi ar individuālo datora lietotāju un jebkādiem citiem datiem, kas pieejami Google, izņemot gadījumus, kad Jūs iesniegsiet personas datus mūsu mājaslapas aizpildāmajā formā.

Sīkdatņu lietošanas politikas izmaiņas

Uzņēmums informē, ka var veikt izmaiņas sīkdatņu izmantošanas politikā jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājaslapā. Uzņēmums aicina Jūs periodiski pārlasīt šo dokumentu, lai Jūs būtu pārliecināts, ka esat iepazinies ar aktuālajām izmaiņām.

Citi noteikumi

1. Attiecības starp Lietotāju un Uzņēmumu regulē šie Lietošanas noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.

2. Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Lietotājs telefoniski vai izmantojot e-pastu sazinās ar Uzņēmumu. Visas radušās domstarpības puses pēc iespējas risina pārrunu ceļā. Lietotājam, kurš ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), ir iespēja īstenot un aizsargāt savas patērētāja likumīgās tiesības Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un ar to saistītajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

Privātuma politika

SIA MOREHOLDINGS apņemas nodrošināt Jūsu personas datu aizsardzību un privātumu saskaņā ar:

– www.biznesaatslega.lv apstrādā personas datus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (“Vispārīgā datu aizsardzības regula”), kā arī ievērojot citus normatīvos tiesību aktus personas datu aizsardzības jomā.;

-citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem personas datu apstrādes un privātuma jomā;

-saskaņā ar šo Privātuma politiku.

Ar šo Privātuma politiku SIA MOREHOLDINGS sniedz Jums informāciju par tās veiktās personas datu apstrādes principiem, veidiem, nolūkiem, apjomiem, nosacījumiem un termiņiem, kā arī par Jūsu tiesībām saistībā ar mūsu veikto personas datu apstrādi.

1. Definīcijas

1.1. Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.

1.2. Datu subjekts – identificēta vai identificējama fiziska persona (turpmāk – klients).

1.3. Profilēšana – automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus.

1.4. Pārzinis – SIA MOREHOLDINGS, turpmāk tekstā Uzņēmums.

1.5. Apstrādātājs – fiziska vai juridiska persona, kura pārziņa Uzņēmums vārdā apstrādā personas datus.

1.6. Trešā persona – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai struktūra, kura nav datu subjekts, pārzinis, apstrādātājs un personas, kuras pārziņa vai apstrādātāja tiešā pakļautībā ir pilnvarotas apstrādāt personas datus.

1.7. Datu subjekta (klienta) piekrišana – paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga Klienta norāde, ka Klients piekrīt savu personas datu apstrādei.

1.8. Sīkdatnes – teksta faili, kas tiek saglabāti lietotāja izmantotajā ierīcē, lai individualizētu www.biznesaatslega.lv mājaslapas lietojamību katram konkrētajam mājaslapas lietotājam.

2. Personas datu pārzinis un apstrādātājs

2.1. Personas datu pārzinis ir SIA MOREHOLDINGS, reģistrācijas Nr. 40203262825, adrese: Rīgas iela 7-40, Talsi, LV-3201.

2.2. Personas datu apstrādātāji ir juridiskās personas, kuras Uzņēmuma vārdā un atbilstoši Uzņēmuma norādījumiem apstrādā personas datus, un kuri ir apņēmušies ievērot normatīvo aktu prasības datu apstrādes jomā.

3. Apstrādē esošās klientu personas datu kategorijas un datu veidi

3.1. Uzņēmuma apstrādāto klientu personas datu kategorijas iedalāmas šādi:

3.1.1. lietotāja personas datu apstrāde reģistrācijai www.biznesaatslega.lv portāla un citām ar to saistītajām darbībām;

3.1.2. lietotāja personas datu apstrāde Uzņēmuma jaunumu izsūtīšanai e-pastā.

3.1.3. lietotāja personas datu apstrāde drošības nolūkos;

3.1.4. lietotāja personas datu apstrāde citos mārketinga nolūkos (publicitātes pasākumi).

3.2. Lietotāja reģistrācijai www.biznesaatslega.lv portālā atbilstoši klienta sniegtās informācijas apjomam var apstrādāt šādus lietotāja personas datus: vārds, uzvārds vai lietotājvārds; dzimums; dzimšanas dati (dzimšanas datums, mēnesis, gads); adrese; mobilā tālruņa numurs; e-pasts, adrese.

3.3. www.biznesaatslega.lv portālā pakalpojuma un apmācību sniegšanai – Uzņēmums var apstrādāt šādu klienta personas datus atkarībā no klienta izvēlētā pakalpojuma: e-pasts, vārds, uzvārds; adrese; mobilā tālruņa numurs.

3.4. Uzņēmuma jaunumu izsūtīšanai e-pastā, SMS formā vai pa pastu, Uzņēmums atbilstoši klienta sniegtās informācijas apjomam un mērķim var apstrādāt šādus klienta personas datus: e-pasts, tālruņa numurs, dzimšanas dati, adrese.

3.5. www.biznesaatslega.lv publicitātes veicināšanai Uzņēmuma rīkoto publicitātes pasākumu laikā (prezentācijas, satura veidošana, uc ) Uzņēmums var apstrādāt šādus klienta personas datus: fotoattēls.

4. Personas datu apstrādes nolūki

4.1. Uzņēmums iegūtos klientu personas datus apstrādā vienīgi saskaņā ar turpmāk minētajiem nolūkiem (mērķiem), ievērojot personas datu apstrādi regulējošo tiesību aktu prasības un atkarībā no klienta sniegto personas datu apjoma un piekrišanas sniegšanas konkrētajiem apstrādes nolūkiem.

4.2. Uzņēmums iegūtos klientu personas datus apstrādā šādiem konkrētiem nolūkiem:

4.2.1. vārds, uzvārds un e-pasts – klienta identificēšanai www.biznesaatslega.lv portālā, nodrošinot lietotājam iespēju izmantot individuālo darba virsmu.

4.2.2. dzimšanas dati (dzimšanas datums, mēnesis, gads) – atlaižu piešķiršanai klienta dzimšanas dienā;

4.2.3. adrese –informatīvu materiālu un ielūgumu nosūtīšanai pa pastu lietotājam, ja tas tam piekrīt vai iegādājas attiecīgu pakalpojumu;

4.2.4. mobilā tālruņa numurs – SMS sūtījumiem par aktuālajiem akciju piedāvājumiem un aicinājumiem uz pasākumiem;

4.2.5. e-pasts – Uzņēmuma jaunumu (newsletter) nosūtīšanai elektroniskā formā; piekļuves www.biznesaatslega.lv lietotāja profilam; paziņojumu, kas nepieciešami www.biznesaatslega.lv portāla darbībai, apmaksas informācijas sniegšanai lietotājam;

4.2.6. fotoattēls – Uzņēmuma publicitātes veicināšanai tā rīkoto publicitātes pasākumu laikā.

4.3. Uzņēmums informē, ka daļa no 4.2. punktā norādītajiem datu apstrādes nolūkiem var tikt īstenoti automatizētā veidā, tostarp, veicot lietotāju profilēšanu, ar mērķi sniegt jaunus, īpašus, individuālus www.biznesaatslega.lv piedāvājumus konkrētam lietotājam, ņemot vērā www.biznesaatslega.lv iegūto un automātiski apkopoto informāciju no lietotāja sniegtajiem personas datiem un iepriekšējiem pirkumiem www.biznesaatslega.lv portālā, ja lietotājs tam ir piekritis.

5. Personas datu apstrādes pamats un termiņš

5.1. www.biznesaatslega.lv personas datu apstrāde var tikt veikta, vienīgi pamatojoties uz kādu no turpmāk minētajiem pamatiem:

5.1.1.Lietotāja piekrišana – lietotāja personīga, brīvi sniegta konkrēta un apzināta norāde, ka lietotājs piekrīt viņa personas datu apstrādei. Pie katra sniedzamā personas datu veida Uzņēmums ir norādījis kādu no 4.2. punktā nolūkiem, kādiem lietotājs pēc savas izvēles var sniegt Uzņēmumam piekrišanu savu personas datu apstrādei. Lietotājs, personīgi sniedzot savus personas datus, apstiprina savu piekrišanu viņa personas datu apstrādei.

5.1.2. Juridiska (likumiska) pienākuma izpilde – ja tas izriet no tiesību aktiem vai valsts institūciju izdotajiem administratīvajiem aktiem vai likumīgiem pieprasījumiem, Uzņēmums ir tiesīgs no lietotāja saņemtos datus apstrādāt tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu attiecīgās tiesību aktu vai administratīvo aktu prasības, vai, lai atbildētu uz oficiāliem valsts institūciju likumīgiem pieprasījumiem.

5.1.3. Leģitīmo interešu ievērošana – Uzņēmums ir tiesīgs apstrādāt lietotāju personas datus, lai nodrošinātu savu leģitīmo interešu ievērošanu.

5.2. Uzņēmums apstrādā klientu sniegtos personas datus tik ilgi, kamēr ir spēkā lietotāja sniegtā piekrišana datu apstrādei, vai kamēr Uzņēmumam ir nepieciešams aizsargāt savas leģitīmās intereses vai izpildīt tam uzliktos juridiskos pienākumus, un kamēr nav vēl sasniegts personas datu apstrādes mērķis.

6. Personas datu saņēmēji

6.1. Uzņēmums, apstrādājot klientu personas datus, ievēro stingru konfidencialitāti un nodrošina aizsardzību pret trešo personu nesankcionētas piekļuves iespējām personas datiem, personas datu netīšu nozaudēšanu vai iznīcināšanu. Esot likumīgam pamatam, Uzņēmums izņēmuma kārtā lietotāja personas datus var nodot arī šādām personām:

6.1.1. Datu apstrādātājiem, kuri Uzņēmuma vārdā un atbilstoši Uzņēmums norādījumiem apstrādā personas datus, piemēram, pakalpojumu sniedzēji, kas Uzņēmuma vārdā nosūta klientiem e-pastus vai sms par aktuālajiem īpašajiem akciju piedāvājumiem;

6.1.2. valsts pārvaldes iestādēm, tiesībsargājošām iestādēm, pēc šo institūciju likumīga pieprasījuma;

6.1.3. personām, kuras sniedza Uzņēmumam pakalpojumus, piemēram, juristiem, ja personas datu nodošanai pakalpojumu sniedzējiem ir likumīgs pamats.

7. SIA MOREHOLDINGS sīkdatņu politika

7.1. Uzņēmuma mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes, kas saglabā informāciju par mājaslapas lietotāja veiktajām darbībām mājaslapā, piemēram, lietotāja izmantotā IP adrese, domēna nosaukums, izmantotais tīmekļa pārlūks un operētājsistēmas veids, mājaslapas apmeklējuma ilgums un mājaslapā meklētā informācija.

7.2. Uzņēmums izmanto sīkdatnes, tikai pamatojoties uz mājaslapas lietotāju sniegtu nepārprotamu piekrišanu to izmantošanai. Šis nosacījums neattiecas uz tām sīkdatnēm, kuras nepieciešamas www.biznesaatslega.lv netraucētai funkcionēšanai, bet kuras ilgstoši nesaglabā informāciju par lietotāja veiktajām darbībām www.biznesaatslega.lv mājaslapā.

8. Lietotāja tiesības saistībā ar Uzņēmuma veikto personas datu apstrādi

8.1. Lietotājam  ir tiesības izvēlēties, kādā apjomā un kādus datus sniegt Uzņēmums, kā arī atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei pilnībā vai daļā, lūdzot Uzņēmumam izbeigt visu lietotāju datu vai noteiktas daļas klietotāju datu apstrādi. Piekrišanas atsaukšana neietekmē līdz atsaukšanai veiktās lietotāja personas datu apstrādes tiesiskumu.

8.2. Izvēloties nesniegt personas datus kādā daļā vai arī atsaucot piekrišanu pilnībā vai kādā tās daļā (attiecībā uz konkrētiem, sniegtiem datiem), Uzņēmums nevarēs sniegt lietotājam tos pakalpojumus, kuru sniegšanai ir nepieciešami attiecīgie personas dati.

8.3. Ievērojot to, ka Uzņēmumam ir nepieciešams nepārprotami identificēt klientu, kurš pilnībā vai daļēji atsauc piekrišanu personas datu apstrādei, atteikumu klients var nosūtīt Uzņēmumam šādos veidos:

8.3.1. Nosūtot atsaukumu uz Uzņēmuma e-pastu komanda@biznesaatslega.lv norādot klienta vārdu, uzvārdu vai lietotājvārdu (ja klients tādu izvēlējies), e-pastu ar kuru ir reģistrēts profils www.biznesaatslega.lv portālā un apjomu, kādā piekrišana tiek atsaukta.

8.3.2. Nosūtot atsaukumu pa pastu uz Uzņēmuma juridisko adresi: SIA MOREHOLDINGS, Rīgas iela 7-40, Talsi, LV-3201, norādot klienta vārdu, uzvārdu vai lietotājvārdu (ja klients tādu izvēlējies) un lietotāja e-pastu ar kuru tika reģistrēts profils www.biznesaatslega.lv portālā, kā arī apjomu, kādā piekrišana tiek atsaukta.

8.4. Lietotājam jebkurā brīdī ir tiesības iebilst pret Uzņēmuma veikto personas datu apstrādi, kā arī prasīt Uzņēmumam veikt noteiktas darbības saistībā ar lietotāja personas datiem, nosūtot pieprasījumu Uzņēmumam kādā no veidiem, kas norādīts 8.3.1.-8.3.2. punktā. Lietotājs ir tiesīgs prasīt Uzņēmumam:

8.4.1. izsniegt Uzņēmumā rīcībā esošos personas datus par lietotāju;

8.4.2. labot, dzēst vai papildināt personas datus atbilstoši lietotāja norādēm, savu lūgumu pamatojot;

8.4.3. ierobežot (uz noteiktu laiku apturēt) noteikta veida vai visu lietotāju datu apstrādi;

8.4.4. pārtraukt automatizētu lietotāju datu apstrādi (automatizētu individuālu lēmumu pieņemšanu attiecībā uz lietotāju), tostarp profilēšanu;

8.5 Lietotājam ir tiesības iegūt no Uzņēmuma informāciju par personas datu nodošanas trešajām personām faktu un par personām (fiziskām vai juridiskām) un/vai valsts institūcijām, kurām Uzņēmums ir sniedzis jebkādu informāciju saistībā ar konkrētā lietotāja personas datiem, izņemot gadījumus, ja šāda informācija sniegta, pamatojoties uz operatīvās darbības subjekta vai citas kompetentas institūcijas pieprasījumu kriminālprocesa ietvaros vai citos gadījumos, kad tiesību akti tieši liedz izpaust attiecīgo informāciju.

8.6. Jautājumu gadījumā saistībā ar Uzņēmuma veikto personas datu apstrādi vai aizsardzību klientam ir tiesības vērsties pie Uzņēmums komanda@biznesaatslega.lv

8.7. Domstarpību gadījumā saistībā ar Uzņēmuma veikto personas datu apstrādi lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.

9. Privātuma politikas izmaiņas

9.1. Uzņēmums var veikt izmaiņas privātuma politikā jebkurā brīdī un pēc saviem ieskatiem, ja šādas izmaiņas atbilst normatīvo aktu prasībām personas datu aizsardzības jomā. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas www.biznesaatslega.lv mājaslapā. Jūsu pienākums ir periodiski pārlasīt šo privātuma politiku, lai būtu pārliecināts, ka esat iepazinies ar izmaiņām.

This website uses cookies to improve your web experience.
explore
drag